ตํารากามสูตร

 ตํารากามสูตร

กามสูตร (Kamasutra) เป็นคัมภีร์โบราณของอินเดียที่เขียนโดยวาตสยายน ว่าด้วยเพศศึกษา หรือพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ กามสูตรเป็นวรรณกรรมสันสกฤตที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ มีอายุประมาณ 2,000 ปี


กามสูตรแบ่งออกเป็น 7 บท บทแรกกล่าวถึงบทนำและหลักการทั่วไปของกามสูตร บทที่สองกล่าวถึงการเลือกคู่ครอง บทที่สามกล่าวถึงความรักและการเตรียมการสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ บทที่สี่กล่าวถึงท่วงท่าทางเพศ บทที่ห้ากล่าวถึงความเสื่อมโทรมของกาม บทที่หกกล่าวถึงกามในวัยชรา และบทที่เจ็ดกล่าวถึงประโยชน์ของกาม ตำรากามสูตร


กามสูตรไม่ได้เป็นเพียงคู่มือทางเพศเท่านั้น แต่ยังเป็นคู่มือเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ และความสุขในชีวิตอีกด้วย กามสูตรสอนว่ากามเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ และสามารถเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและเติมเต็มได้


บทที่สองของกามสูตรกล่าวถึงการเลือกคู่ครอง วาตสยายนเชื่อว่าคู่ครองที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้


มีลักษณะทางกายภาพและจิตใจที่ตรงกัน

มีอารมณ์ขันและนิสัยเข้ากันได้

มีการศึกษาและฐานะทางสังคมที่เท่าเทียมกัน

มีความคิดและค่านิยมที่เหมือนกัน

วาตสยายนยังแนะนำว่าคู่ครองควรเรียนรู้เกี่ยวกับกันและกันก่อนที่จะแต่งงาน โดยเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันเกี่ยวกับความสนใจ เป้าหมาย และคุณค่าในชีวิต

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เว็บพนัน UFABET

สาวโอนลี่แฟน

แทงบอลออนไลน์